Betingelser

Formål og regler for tildeling af støtte.

Formål:

Fonden kan i henhold til Fondens Fundats yde støtte til.
• Almene kulturelle og humanitære formål, der kommer en bred kreds af personer i lokalområdet til gode.
• Videnskabelige opgaver, forskning og forøg som har interesse for en bred kreds af personer

Regler

• Aktiviteten skal være omfattet af fondens formål
• Resultatet skal komme virkeområdet til gode
• Personer, institutioner og foreninger skal have hjemsted i eller anden tilknytning til området for at kunne tildeles støtte
• Arrangementer af humanitær eller kulturel eller idrætslig art skal finde sted indenfor området for at opnå støtte
• Kurser eller konferencer med humanitære, kulturelle eller andre emner, kan opnå støtte, når der er adgang for alle og det skønnes at emnet har almen interesse.
• Støtte til løbende drift eller anskaffelse af inventar med kort levetid kan ikke forventes
• Alle muligheder for offentlig støtte skal være udnyttet. Men støtte fra det offentlige eller fra anden side er ikke til hinder for at der kan bevilges støtte fra Fonden.