Betingelser

Formål og regler for tildeling af støtte.

Formål:

Fonden kan i henhold til Fondens Fundats yde støtte til.
• Almene kulturelle og humanitære formål, der kommer en bred kreds af personer i lokalområdet til gode.

Eksempler på bidrag der er ydet støtte til:
• aktivitetsbane i privat børnehave
• indendørs cykler og træningsudstyr i træningscentre
• etablering af legeplads i beboerforening og grundejerforening
• etablering af bænke langs lokal Camino
• renovering og nybygning ved lokal Zoo
• etabling af hegn i lokal hundeskov
• musikudstyr lokal spillehus og friskole
• renoverings projekter i forsamlingshuse
• havemøbler, flagstænger, til forsamlingshuse og lignende

Regler

• Aktiviteten skal være omfattet af fondens formål
• Resultatet skal komme virkeområdet til gode
• Institutioner og foreninger skal have hjemsted i området for at kunne tildeles støtte
• Arrangementer af humanitær eller kulturel eller idrætslig art skal finde sted indenfor området for at opnå støtte
• Kurser eller konferencer med humanitære, kulturelle eller andre emner, kan opnå støtte, når der er adgang for alle og det skønnes at emnet har almen interesse.
• Støtte ydes ikke, til løbende drift eller anskaffelse af inventar med kort levetid
• Alle muligheder for offentlig støtte skal være udnyttet. Men støtte fra det offentlige eller fra anden side er ikke til hinder for at der kan bevilges støtte fra Fonden.
• Der ydes ikke støtte til kommunale og statslige projekter.